1. 29. 8. 2009

   Detský folklórny festival Ploštín.
   Program: "Svadobné obrázky z prúteného kufra", "Priadky", Ľubotínsky čenč, Fašiangy na Liptove


   8. 8. 2009

   Vystúpenie na podujatí KURUCKÁ BITKA VO VAVRIŠOVE.
   Program: „Fašiangovanie“


   13.-17.7.2009

   LETNÝ TANEČNÝ TÁBOR

   25. 6. 2009

   ROZDÁVANIE PRVÝCH VYSVEDČENÍ - po skončení programu.

   ZÁVEREČNÝ KONCERT SZUŠ L. HRÁDOK – ľudová sekcia
   Vystúpenie pre verejnosť - účinkovali: DFS Cindruška, TK Jessy, FS Váh a žiaci pobočky SZUŠ L. Mikuláš. Program:
   „Vynášanie Marmurieny a Dedka“
   „Priadky“ – Važec
   „Ľubotínsky čenč“ – Šariš
   „Fašiangovanie“ – Liptov
   „Svadobné obrázky z prúteného kufra“
   „Šašovia“ – džezová choreografia žiakov PŠ2 a 1. ročníka (DFS Cindruška)
   „Na sídlisku“ – džezová choreografia žiakov 3. ročníka (DFS Cindruška)
   Východné koncerty pre žiakov ZŠ v Liptovskom Hrádku. Program:
   „Vynášanie Marmurieny a Dedka“
   „ Priadky“ – Važec
   „Ľubotínsky čenč“ – Šariš
   „Fašiangovanie“ - Liptov


   12. 6. 2009

   Vystúpenie na záverečnom koncerte SZUŠ L. Hrádok spojeným s oceňovaním najlepších žiakov mesta L. Hrádok – moderná sekcia.
   Program: „Svadobné obrázky z prúteného kufra“


   Spomienka na Jána Hálu
   Vystúpenie v Národopisnom múzeu v L. Hrádku na počesť výročia úmrtia Jána Hálu z Važca.

   1. 6. 2009

   vystúpenie v programe k MDD pre deti, ktorý pripravili Lesy SR, v priestoroch pred kultúrnym domom v L. Hrádku


   10. 5. 2009

   Míľa pre mamu

   Podujatie organizované Materským centrom Zornička v L. Mikuláši. Vystúpenie v programe na nám. Slobody v L. Mikuláši.


   „Kubínske krpčeky“
   Krajská prehliadka detských folklórnych súborov v D. Kubíne. Porota kladne ohodnotila choreografiu, aj výkony detí.
   Program: „Svadobné obrázky z prúteného kufra“


   22. 4. 2009

   „Pri prameňoch krásy“
   REGIONÁLNA PREHLIADKA DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV L. Mikuláš - 1. miesto
   Program: „Svadobné obrázky z prúteného kufra“


   12. 4. 2009

   Múzeum liptovskej dediny Pribylina - prvé stretnutie s vedúcou DFS Barunka – Česká Skalice, nadviazanie spolupráce. Prítomní: Martina Pavlasová – vedúca DFS Barunka, Mgr. Jurenová Elena – vedúca DFS Cindruška, Kolkusová Anna – Národopisné múzeum L. Hrádok, Ing. Ján Pavlík – člen OZ DFS Cindruška.


   27. – 29. 3. 2009

   SÚSTREDENIE DFS CINDRUŠKA v penzióne Pod Stráňou v Liptovskom Jáne
   Na sústredení sme nacvičovali svadbu z Východnej – prišla nám pomôcť aj teta Maja Palasthyová a ovčiarsky tanec s tetou Erikou Bernáthovou a jej mužom ujom Lacom Bernáthom.


   27. 3. 2009

   Program „Vynášanie Marmurieny a Dedka“ pri rieke Belá pre žiakov ZŠ v L. Hrádok a obyvateľov mesta.


   10. 3. 2009

   Vystúpenie pre klub dôchodcov na posedení k MDŽ v ZŠ J. D. Matejovie v L. Hrádku, ako vďaku za pomoc pri vyšívaní krojových súčiastok pre DFS Cindrušku.
   Program: „Jarmočné obrázky“


   23. a 24. 2. 2009

   Východno-vzdelávacie programy pre žiakov ZŠ v L. Hrádku v Ovčiarskom múzeu v spolupráci s Národopisným múzeom v Liptovskom Hrádku.
   Program: „Posledný fašiang v múzeu“


   22. 2. 2009

   Sprievod masiek mestom L. Hrádok a fašiangový program pre verejnosť v Národopisnom múzeu v L. Hrádku.
   Program: „Posledný fašiang v múzeu“


   20. 2. 2009

   Vystúpenie pre žiakov ZŠ Pribylina v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.
   Program: „Posledný fašiang v múzeu“


   7. 2. 2009

   Vystúpenie na „III. Plese matejky“ – pre Základnú školu na Ul. J. D. Matejovie v L. Hrádku v kultúrnom dome L. Hrádok.
   Program: „Jarmočné obrázky“


   2. 2. 2009

   Vystúpenie na Oceňovaní najlepších žiakov mesta za mimoškolskú záujmovú činnosť v kultúrnom dome v L. Hrádku.
   Program: „Jarmočné obrázky“ a „Svadobné obrázky z prúteného kufra“


   10. 1. 2009

   Vystúpenie na XVII. Reprezentačnom plese na hrade v Liptovskom Hrádku.
   Program: „Svadobné obrázky z prúteného kufra“


   6. 1. 2009

   Koledovanie troch kráľov po meste Liptovský Hrádok.
   Program: koledovanie Traja králi


   17. 12. 2008

   „Betlehemská hviezda“ – vianočný program DFS Cindruška + ATAK9 z Dovalova (ochotnícke divadlo) Pred kultúrnym domov v Liptovskom Hrádku. Ukážky predvianočnými zvykov a tradícií z horného Liptova, ktorý vyvrcholil poklonením sa Ježiškovi pri živom betleheme.V programe: zvyky na Ondreja, na Luciu, chodenie s hadom z Važca, koledovanie, priadky v kúdelnej izbe vo Važci

   „Od Ondreja do Troch kráľov“
   Výchovno-vzdelávací koncert pre žiakov ZŠ v Národopisnom múzeu v L. Hrádku.


   30. 11. 2008

   Vystúpenie v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline – Na Ondrejskú nedeľu.
   Program: „Jarmočné obrázky“, „Svadobné obrázky z prúteného kufra“


   28. 11. 2008

   Vystúpenie v Materskom centre Zornička v Liptovskom Mikuláši.
   Program: „Na Ondreja“, „Chodenie s hadom“, „Koledovanie“, „Traja králi“ + tvorivé dielne – tvorba betlehemskej hviezdy z drôtu a korálok


   20. 11. 2008

   - podpísanie zmluvy s Mestom Liptovský Hrádok o spolupráci
   - vystúpenie na svadbe v hoteli Jamajka, program: „Svadobné obrázky z prúteného kufra“

   - zahájenie spolupráce so Základnou umeleckou školou Liptovský Hrádok - hudobný odbor - ľudová hudba pod vedením pani Márie Pitoňákovej

   1.9.2008

   - podpísanie zmluvy o spolupráci so Súkromnou umeleckou školou Liptovský Hrádok


   28. 7.2008

   VZNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR CINDRUŠKA LIPTOVSKÝ HRÁDOK

   - zaregistrované na Ministerstve vnútra SR


 1. © 2013 OZ Cindruška