1. 29.8.2010

   SKANZEN PRIBYLINA - vystúpenie v programe "Rozlúčka s prázdninami"

   28.8.2010

   DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL PLOŠTÍN

   25.8.2010

   spoločné vystúpenie s DFS BARUNKA z Českej Skalice

   24.-29.8.2010 - návšteva Barunky na Slovensku

   20.-27.8.2010

   MACEDÓNSKO - zájadz na medzinárodný folklórny festival v Ohride

   3 vystúpenia

   9.-13.8.2010

   LETNÝ TÁBOR CINDRUŠKY

   8.8.2010

   MAJSTROVSTVÁ SVETA V LOVENÍ RÝB UDICOU NA MUŠKU V L. HRÁDKU

   vystúpenie v rámci zahájenia

   7.8.2010

   VAVRIŠOVO - kurucká bitka

   účinkovanie v programe

   júl 2010

   FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNá

   - účinkovanie v programe "Talenty" a "Seniori" s Leopoldom Haverlom

   28.6.2010

   VÝROČIE ZUŠ L. HRÁDOK - vystúpenie v programe s ľudovou hudbou ZUŠ - Pltníci

   25.6.2010

   VÝCHOVNÝ KONCERT - pre žiakov hrádockých škôl

   24.6.2010

   JÁNSKY GUĽÁŠ - rozlúčka so školským rokom

   - na Stráni, s veľkou vatrou

   11.6.2010

   VÝCHOVNÝ KONCERT PRE ZŠ s MŠ J.D. Matejovie v L. Hrádku

   11.6.2010

   ZÁVEREČNÝ KONCERT SZUŠ A DFS CINDRUŠKA

   "Z každého rožku trošku"

   hosť programu: FS Hornád

   1.6.2010

   POKLEPANIE ZÁKLADNÉHO KAMEŇA - NÁMESTIE LIPTOVSKÝ HRÁDOK

   - vystúpenie spoločne s ľudovou hudbou Bystrianka

   29.5.2010

   ENEL DEŤOM - vystúpenie na Čiernom Váhu pri elektrárňach, vystúpenie k MDD

   21.5.2010

   OTVORENIE SOKOLOVNE

   - účinkovanie v slávnostnom programe

   21.-22.5.2010

   SÚSTREDENIE V LIPTOVSKOM JANE

   - Penzión UNA

   9.5.2010

   LIPTOVSKÉ ZVONČEKY - spevácka súťaž v L. Hrádku

   Ľubko Kuzmiak - 1. miesto, Adam Jurena - 2. miesto, Natálka Šeďová - 3. miesto,

   BIELA SOBOTA - skanzen Pribylina

   - vynášanie Marmurieny a vítanie jari

   29.4.2010

   SKANZEN PRIBYLINA - oživený skanzen, animácie pre zahraničných hostí

   21.-23.4.2010

   Sústredenie

   21.4.2010

   Vynášanie Marmurieny a dedka -program pre verejnosť L. Hrádku pri rieke Belá

   február 2010

   - fašiangové vystúpenia na karnevaloch - MŠ Belanská,

   - fašiangové vystúpenia na karnevaloch - ZŠ Hradná

   - ples Matejky

   26.3.2010

   LIPTOVSKÉ NOTY  - spevácka regionálna súťaž v L. Mikuláši

   zúčastnili sa: Ľubko Kuzmiek - postup na krajskú pehliadku, Adam Jurena - spev, Natália Šeďová - spev, Petra Zátrochová - hra na husle, Simona Surovčeková - hra na husle

   7.1.2010

   TRAJA KRÁLI - koledovanie po meste Liptovský Hrádok

   Martin Slivoš, Ľubko Kuzmiak, Adam Jurena


   27. 12. 2009

   Betlehemská hvierda v skanzene v Pribyline

   - natáčané STV

   16. 12. 2009

   BETLEHEMSKÁ HVIEZDA

   vianočný program v spolupráci so SZUŠ, ZUŠ, Atak9, Národopisným múzeom L. Hrádok a mestom Liptovský Hrádok. Program sa uskutočnil pred Domom kultúry v Liptovskom Hrádku. Súčasťou programu bol aj živý betlehem.

   2.-3.12.2009

   VALASKÉ VIANOCE

   výchovný program pre žiakov ZŠ

    


   27.11.2009

   20.11.2009

   VÝCHOVNÝ KONCERT pre ZŠ Hradná L. Hrádok - "Od Gombáša až pod Kriváň"

   4.11.2009

   VÝCHOVNÝ KONCERT VO VAŽCI - "Od Gombáša až pod Kriváň"

   september 2009

   Hormoliptovský jarmok

   Po návrate z Českej Skalice sme účinkovali na Hornoliptovskom jarmoku v Liptovskom Hrádku. Tento rok naše mesto navštívil aj prezident SR Ivan Gašparovič. V programe vystúpili aj členovia folklórnych skupín z obcí Horného Liptova.

    


   10.-13.9.2009

   Česká Skalice -zájazd

   Návršteva Českej Skalice, družobného mesta Liptovského Hrádku. Vystúpenia pre deti ZŠ v Českej Skalici v Múzeu Boženy Němcovej - výchovno-vzdelávací program "Od Gombáša až pod Kriváň". Vystúpenie v rámci programu Jiřinkove slavnosti, ktorý sa koná každý rok. Počas pobytu sme nadviazali spoluprácu s Detským folklórnym súborom Barunka, navštili sme Ratibořický zámok, kde sa natáčal film o Božene Nemcovej "Babička". Výlet sme si urobili aj do ZOO v Dvúr Králové. Tešíme sa opäť na stretnutie s kamarátmi z Barunky.


 1. © 2013 OZ Cindruška