1. Mgr. ELENA JURENOVÁ - predseda OZ, umelecká vedúca

   Vzdelanie:

   • 1986 - 1990  Stredná priemyselná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
   • 2004 - 2006  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (Bc. odbor vychovávateľ)
   • 2007 - 2009  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (Mgr. odbor pedagogika)
   • 2008 - 2011  Doplnkové vzdelávanie tanečných pedagógov SZUŠ Liptovský Hrádok

   Interpretačná prax:

   • 1980 - 1986  sólistka Detského speváckeho zboru Úsvit v Liptovskom Hrádku
   • 1985 - 1993  sólistka speváčka, tanečníčka a vedúca speváckej skupiny vo FS Tatrín Liptovský Hrádok
   • 1993 - 1994  sólistka speváčka Umeleckého súboru Lúčnica

   Choreografická prax:

   • 1987 - 1996  FS Tatrín Liptovský Hrádok
   • 1998 - 2000  choreograf a vedúci DFS Tatrínček Liptovský Hrádok
   • 2002 - 2008  choreograf a vedúci DFS Belanka Liptovský Hrádok
   • od 2008       zakladateľka, choreografka a vedúca DFS Cindruška Liptovský Hrádok
   • od 2015        zakladateľka, choreografka a vedúca FS Majerán Liptovský Hrádok

   Pedagogická prax:

   • Mestské kultúrne stredisko Liptovský Hrádok - kultúrna referentka, príprava podujatí pre deti a mládež
   • Centrum voľného času Lienka Liptovský Hrádok
   • SZUŠ Liptovský Hrádok
   • od septembra 2014 ZUŠ Liptovský Hrádok

   Zuzana Lehotská, Alexandra Červeňová  - krojáreň

   Elena Kratochvílová a Elena Jurenová, Denisa Herichová - šitie a oprava krojov

   Anna Kolkusová - pracovníčka Liptovského múzea Ružomberok - čestný člen OZ

   ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU (v šk. roku 2020/2021):

   Elena Jurenová                                        

   Miroslava Michalíčková              

   Denisa Herichová                        

   Alexandra Žiaková                                  

   Danica Žiaková

   Monika Vítková                                       

   Alica Vlkolínska                                                                 

   Katarína Madudová                                

   Erika Gyarfasová                         

   Jaroslava Urbanová Ondrejková                                       

   Alena Svetlošáková
    
   Organizačná vedúca: Danica Žiaková

    


 1. © 2013 OZ Cindruška