1. Platby za pôsobenie dieťaťa v DFS Cindruška pozostávajú za polrok z dvoch platieb (na dva rôzne účty):

   Členské do FZ Cindruška a Majerán na školský rok 2020/2021

   suma: 

   I. polrok 30 eur

   II. polrok 15 eur

   č. účtu: SK7609000000000334094668

   (Slovenská sporiteľňa)

   správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + členské I. /príp. II. polrok

   Termín platby:

   platbu za I. polrok prosím uhradiť do 30. septembra 2020
   platbu za II. polrok prosím uhradť do 28. februára 2021

   Platbu môžete uhradiť aj jednorazovo na celý rok.

    

   Členovia DFS Cindruška, ktorí sú zároveň aj žiakmi ZUŠ (CPŠ, C1-C8), zaplatia aj nasledovnú platbu:

   Školné do ZUŠ

   suma: pre prípravné štúdium CPŠ - 20 eur/polrok

   pre základné štúdium /C1.-C8.ročník - 30 eur/polrok

   číslo účtu: SK3156000000001640943001 (Prima banka)

   konštantný symbol: 0308

   variabilný symbol: 302

   Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka, ročník

   Termín platby za I. polrok: do 30.10. 2020

   Termín platby za II. polrok: do 31.03.2021

    

    

   FS Majerán: 

   Členské do FZ Cindruška a Majerán na školský rok 2020/2021

   suma: 40 eur/polrok

   č. účtu: SK7609000000000334094668

   (Slovenská sporiteľňa)

   správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + členské I. /príp. II. polrok

   Termín platby:

   platbu za I. polrok prosím uhradiť do 30. september 2020
   platbu za II. polrok prosím uhradť do 28. februára 2021 1. © 2013 OZ Cindruška