1. AKÝ MÁ BYŤ CINDRUŠKÁR, na ktorého sme hrdí.....

  2. Chodí do DFS Cindruška, pretože má rád tanec, hudbu a spev.
  3. Chodí do DFS Cindruška, pretože má rád kamarátov v súbore.
  4. Nikdy nemešká na nácviky, je zodpovedný, disciplinovaný a záleží mu na druhých.
  5. Je dobrým vzorom pre ostatných, najmä mladších členov.
  6. Záleží mu na dobrom mene súboru a správa sa tak, aby ho nepoškodil.
  7. Stará sa o svoje kroje, krojové súčiastky a rekvizity, ako by ich sám vyrábal.
  8. Na nácviky a vystúpenia chodí vždy upravený (chlapci majú vždy o jedny biele ponožky a zápästky na vystúpenie navyše a dievčatá majú navyše čierne sponky, gumičky a mašle).
  9. Pre dobré meno súboru a jeho prezentáciu absolvuje všetky vystúpenia podľa pokynov vedúcich.
  10. Ochotne vystúpi na zájazde, celovečernom programe, sprievode, festivale či jarmoku, pretože vie, že sa svojím výkonom podieľa na dobrom mene celého súboru.
  11. Rešpektuje názory iných a je tolerantný k chybám svojich priateľov.
  12. Platí včas členský poplatok a iné povinné príspevky.
  13. Hľadá spôsob AKO sa dajú a nie PREČO sa nedajú veci uskutočniť.
  14. Dôsledne sa pripravuje na vyučovanie, aby v čase tréningov nevynechával kvôli zlým výsledkom v škole.
  15. Usmieva sa, vedúcich a pedagógov vníma ako kamarátov, však s rešpektom.

 1. © 2013 OZ Cindruška