1. TANEČNÍ PEDAGÓGOVIA

   Školský rok 2020/2021

   DFS Cindruška - taneční pedagógovia ZUŠ L. Hrádok

   Mgr. Elena Jurenová

   Tamara Plešková

   Ing. Alexandra Žiaková

   FS Majerán

   Monika Vítková

   Mgr. Elena Jurenová

    

   Školský rok 2018/2019

   DFS Cindruška - taneční pedagógovia ZUŠ L. Hrádok

   Mgr. Elena Jurenová

   Tamara Plešková

   Ing. Alexandra Žiaková

   FS Majerán

   Ing. Alexandra Žiaková

   Ing. Jozef Piovači

   Mgr. Mariana Piovarčiová

   Mgr. Elena Jurenová

   Školský rok 2017/2018

   DFS Cindruška - taneční pedagógovia ZUŠ L. Hrádok

   Mgr. Elena Jurenová

   Tamara Plešková

   Ing. Alexandra Žiaková

   FS Majerán

   Ing. Alexandra Žiaková

   Ing. Jozef Piovači

   Mgr. Mariana Piovarčiová

   Mgr. Elena Jurenová

    

    

   Školský rok 2016/2017

   DFS Cindruška:

   Mgr. Elena Jurenová - tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec, tanečný predagóg ZUŠ Lipt. Hrádok

    

   Tamara Plešková - tanečná príprava, klasický a džezový tanec, tanečný pedagóg ZUŠ Lipt. Hrádok

    

   FS Majerán:

   Alexandra Žiaková st. a Elena Jurenová - taneční pedagógovia FS Majerán

    

    

   Školský rok 2015/2016 Mgr. Elena Jurenová - tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec, tanečný predagóg ZUŠ Lipt. Hrádok

   Tamara Plešková - tanečná príprava, klasický a džezový tanec, tanečný pedagóg ZUŠ Lipt. Hrádok

   Alexandra Žiaková st. a Elena Jurenová - taneční pedagógovia FS Majerán

   Školský rok 2014/2015 Mgr. Elena Jurenová - tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec, tanečný predagóg ZUŠ Lipt. Hrádok

   Tamara Plešková - klasický a džezový tanec, tanečný pedagóg ZUŠ Lipt. Hrádok

    

   Školský rok 2013/2014

   Mgr. Elena Jurenová - tanečná príprava, tanečná prax, džezový a klsický tanec, ľudový tanec, spev

   Mgr. art Simona Dikaszová - ľudový tanec, džezový a kalsický tanec, tanečná prax

   Katarína Kovalčíková - džezový a klasický tanec - C3

   Mgr. art. Miroslava Toušková - CPŠ1, 2  - tanečná príprava

    

   Školský rok 2012/2013

   Mgr. Elena Jurenová - tanečná príprava, tanečná prax, džezový a klsický tanec, ľudový tanec, spev

   Mgr. art Simona Dikaszová - ľudový tanec, džezový a kalsický tanec

   Tamara Plešková - tanečná práprava

    

   Školský rok 2011/2012

   Mgr. Elena Jurenová - tanečná príprava, tanečná prax, spev

   Erika Bernáthová - tanečná príprava, ľudový tanec

   Mgr. art Simona Dikaszová - ľudový tanec, džezový a kalsický tanec

   Tamara Plešková - tanečná príprava

    

   Školský rok 2010/2011

   Mgr. Elena Jurenová - tanečná príprava, tanečná prax, spev

   Mgr. art. Eva Ohraďanová - tanečná príprava, džezový a kalsický tanec

   Erika Bernáthová - tanečná príprava

   Mgr. art Simona Dikaszová - ľudový tanec

    

   Školský rok 2009/2010

   Mgr. Elena Jurenová - tanečná príprava, tanečná prax, spev

   Mgr. art. Eva Ohraďanová - tanečná príprava, džezový a kalsický tanec

   Erika Bernáthová - tanečná príprava

    

   Školský rok 2008/2009

   Mgr. Elena Jurenová - tanečná príprava, tanečná prax

   Mgr. art. Eva Ohraďanová - tanečná príprava, džezový a kalsický tanec

   Erika Bernáthová - tanečná príprava

    

    


 1. © 2013 OZ Cindruška