1. ROZVRH hodín na šk. rok 2017/2018

   Začiatok vyučovania podľa rozvrhu je od 11.9.2017

    

     13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:00 - 15:45 15:45 - 16:30 16:30 - 17:15 17:15 - 18:00
   PONDELOK Jurenová ročník   C3 C3 C2 C2 C1
   predmet   tanečná prax tanečná prax tanečná prax tanečná prax tanečná príprava
   Žiaková ročník         C1 CPŠ
   predmet         tanečná príprava tanečná príprava
   UTOROK Jurenová ročník C4 C5 B C4 C7 C5 A C7
   predmet  tanečná prax ľudový tanec tanečná prax tanečná prax ľudový tanec ľudový tanec
   Plešková ročník C5 B C4 C5 B C5 A C7 C5 A
   predmet džezový tanec džezový tanec klasický tanec klasický tanec džezový tanec džezový tanec
   STREDA Jurenová ročník   C6 C8 A C8 A C8 B C8 B
   predmet   ľudový tanec tanečná prax tanečná prax tanečná prax tanečná prax
   Plešková ročník C6          
   predmet kreatívny tanec          
   ŠTVRTOK Jurenová ročník C4 C3 C5 A C5 A C5 B C5 B
   predmet ľudový tanec ľudový tanec tanečná prax tanečná prax tanečná prax tanečná prax
   Plešková
   Žiaková
   ročník C3 C4 C3 C2 C2 C1
   predmet klasický tanec klasický tanec kreatívny tanec tanečná príprava tanečná príprava tanečná príprava 
   PIATOK Jurenová ročník C6 C8 A C6 C8 B C7 CPŠ
   predmet tanečná prax ľudový tanec tanečná prax ľudový tanec ľudový tanec tanečná prax
   Plešková ročník C8 A C6 C8 A C7 C8 B C8 B
   predmet džezový tanec klasický tanec klasický tanec klasický tanec klasický tanec džezový tanec

    

    

    


 1. © 2013 OZ Cindruška