1. O nás

   Detský folklórny súbor Cindruška vznikol v lete 2008 s cieľom uchovať, interpretovať ľudové zvyky a tradície regiónu Liptov. Spoznávať hudobný a tanečný folklór aj iných regiónov Slovenska. Viesť deti, mladých ľudí k úcte ku kultúrnemu dedičstvu v prostredí, v ktorom žijú.

   Súbor vznikol z iniciatívy rodičov malých tanečníkov, ktorí sa aj naďalej aktívne zapájajú do jeho činnosti spoluprácou pri príprave krojov, organizačnom zabezpečení vystúpení, napomáhajú pri tvorbe programu a smerovaní súboru.

   DFS Cindruška úzko spolupracuje so Základnou umeleckou školou v Liptovskom Hrádku, a poskytuje pre „súboristov“ - žiakov školy tanečnú prax formou verejných vystúpení.

   Súbor doprevádza ľudová hudba zložená s rodičov detí, ktoré tancujú v súbore a priateľov súboru. Vedúca ľudovej hudby je Helena Zátrochová, primáška Dana Žáková. Odborným garantom činnosti súboru je Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. DFS Cindruška ďalej spolupracuje s Mestom Liptovský Hrádok a ostatnými výchovno-vzdelávacími zariadeniami v Liptovskom Hrádku.

   Cindruška
   - je dievockým tancom odzemkového charakteru. Tancoval sa s malými obmenami vo všetkých hornoliptovských lokalitách. Tancoval sa na pieseň „Hej, cindruška, cindruška“ najmä na priadkach v kúdelných izbách, keď dievky boli usedené a chceli sa trochu rozhýbať, ale aj zabaviť. Nosným tanečným motívom bolo skákanie v drepe.
   Priebeh tanca: Na spomínanú pieseň začali dievky chodiť po kruhu obyčajnou chôdzou. Na každú dobu 1 krok. Pri každom kroku tlesknú v pokrčení predpažmo. Po dospievaní jednej slohy skočia do drepu a poskakujú v drepe obdobne - na každú dobu 1 skok. Pritom môžu mať ruky voľne upažené, alebo raz jednu a raz druhú zdvihnú obtakt hore nad hlavu s vytočením dlane von. Často aj tlieskajú tak, že na 1. dobu tlesknú pred sebou a na 2. dobu za chrbtom. Niekedy sa poskokmi vrtia okolo svojej osi. Asi 4 poskoky na 1 obrat o 360 stupňov. Keď sú unavené prejdú znovu do chôdze po kruhu, alebo keď netancujú všetky naraz, ale len dvojice, tak ich vystriedajú dievčatá iné.

   Ej, cindruška, cindruška, cindruška,
   nepôjdem ja za Miška, za Miška, za Miška.
   Ale pôjdem za Pauka, za Pauka, za Pauka,
   čo predáva hrkauka, hrkauka, hrkauka.

   Štatutár: Mgr. Jurenová Elena
   Umelecká vedúca, choreograf: Mgr. Jurenová Elena
   Hospodár: Miroslava Michalíčková
   Organizačná vedúca: Ing. Surovčeková Beata
   Taneční pedagógovia – sú aj tanečnými pedagógmi ZUŠ v L. Hrádku: Mgr. Jurenová Elena
   (tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec), Tamara Plešková (klasický a džezový tanec, tanečná príprava)
   Odborný poradca: Kolkusová Anna - pracovníčka Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku


   Organizačný poriadok

   - súbory vo formáte .doc (veľkosť 51 kB) a .pdf (veľkosť 75 kB).


 1. © 2013 OZ Cindruška