1. 2.9.2017 - čepčenie Hotel Chopok Demänová

   3.9.2017 - vystúpenie na oslave Račkova dolina

   6.9. o 19.30hod. - účasť na lampiónovom sprievode - spoločne Cindruškári a Majeránci (lampióny máme)

   8.9.2017 o 15.00 hod.- účasť v sprievode na Hornoliptovskom jarmoku - v krojoch (zraz o 13.30 hod. - C4-C8 + FS Majerán

   9.9.2017 - vystúpenie DFS Cindruška a FS Majerán na Hornoliptovskom jarmoku

   9.9.2017 - vystúpenie na svadbe L. Hrádok

    13.-17.9.2017 - 13. ročník folklórneho festivalu „Mariánský podzim“ Mariánske Lázne - FS Majerán a C8

    

   23.9.2017 - čepčenie (Borová Sihoť)

   7.10.2017 - čepčenie Hotel Klárk Liptovský Mikuláš

   14.10.2017 - Dovalovo - "Mesiac úcty k starším" kultúrny dom, C3, C6, C8

   21.10.2017 - Pribylina - C5, C6, Majerán, C8

   5.12.2017 - V Hrádku na Mikuláša (CPŠ a C1) pred Domom kultúry a v kinosále

   9.12.2017 - vystúpenie na vianočnom večierku fy Eltek v Liptovskom Mikuláši

   9.12.2017 - Vianočné trhy v Liptovskom Hrádku (DFS Cindruška a FS Majerán)

   10.12.2017 - Vianočný jarmok na Námestí sv. Egídia, Poprad - hodinový  program DFS Cindruška a FS Majerán

   14.12.2017 - vianočný koncert ZUŠ hudobný a tanečný odbor

   21. a 22.12.2017 - BETLEHEMSKÁ HVIEZDA "Nesiem Vám novinu..."- vianočný koncert DFS Cindruška a FS Majerán v spolupráci so ZUŠ Lipt. Hrádok a Mestom Lipt. Hrádok

    

    


 1. © 2013 OZ Cindruška