1.  

   Medzinárodný folklórny festival

   „TANEC V SRDCI“

   Liptov – Slovakia

   3.-8.10.2016

    

   Partneri festivalu:

   DFS Cindruška Liptovský Hrádok - hlavný organizátor - Slovenská republika

   DFS Ďumbier Liptovský Mikuláš - organizátor - Slovenská republika

   Hostia:

   Sokoliki - Ukrajina

   Branislav Nusic - Srbsko

   Plaiurile Dornelor - Rumunsko

   PROGRAM:

    

   Účinkujúci:

    

   DFS Cindruška Liptovský Hrádok - Slovensko

    

   DFS Ďumbier Liptovský Mikuláš - Slovensko

   FS Majerán Liptovský Hrádok - Slovensko

   Sokoliki - Poltava - Ukrajina

   Súbor bol založený v roku 2004. Tancuje v ňom približne 70 členov od 5 do 20 rokov. Repertoár pozostáva z ľudových tancov z rôznych oblastí Ukrajiny. Osobitnú pozornosť maj=u tance poltavskej oblasti: Poltavské večery, Poltavské kozácke tance, Čerepušečka a mnoho ďaľších.

   V roku 2014 spoločne s nami na pozvanie mesta oslávili 70. výročie SNP.

   Branislav Nusic - Srbsko

   Súbor vznikol už v roku 1945. Má približne 120 členov v troch oddeleniach: folklór, divadelné a hudobné oddelenie. Cieľom súboru je zachovávať tradície a získavať pre to čo najviac mladých ľudí.

   V repertoári má 15 choreografií. Vystupuje na mnohých podujatiach doma aj v zahraničí - napríklad v Macedónsku, Bulharsku, Rumunsku, Česku, Rakúsku, Nemecku...

   Plaiurile Dornelor - Rumunsko

   Repertoár súboru sa skladá z tancov z kraja Dorna a historických oblastí Rumunska - Bukoviny, Moldavska, Valašska a Banátu. Tanečníci nosia kroje typické pre jednotlivé regióny. V programe súboru sú tance súvisiace so zvykmi a tradíciami: koledy, konský tanec, fašiangové masky, medvedí, jelení a kozí tanec.

   Súbor je často pozývaný do rozhlasového a televízneho vysielania rumunských národných a regionálnych staníc.

   Festival vznikol za podpory:

   Detský folklórny súbor CindruškaMesto Liptovský Hrádok

    

    Ďakujeme!

    


 1. © 2013 OZ Cindruška