v šatni pred vystúpením nasledujúca
v šatni pred vystúpením