1. 27.1.2018 - 26. reprezentačný ples - Mesto Liptovský Hrádok - vystúpenie FS Majerán

   3.2.2018 

   - Pribylinský ples - FS Majerán

   - Ples Matejky - DFS Cindruška

   - Elektrácky ples - vystúpenie FS Majerán a DFS Cindruška

   9.2.2017 - Poľovnícky ples - Liptovský Hrádok - FS Majerán

   10.2.2018 - o 19.00 hod. FAŠIANGOVÁ VESELICA S CINDRUŠKOU A MAJERÁNOM

   veselica s deťmi a rodičmi DFS Cindruška a FS Majerán, v maskách, príp. v krojoch (aj dospelí)

    

   - deti do C4 v doprovode s rodičom

   - deti do C7 v doprovode s dospelým (max. 3 deti na 1 dospelého)

    

   - C8 a FS Majerán bez doprovodu rodičov 

    

   Vstupné: 2€/dieťa, 10€/dospelý

    

   Doniesť na stoly občerstvenie a darček do tomboly. V cene vstupného je zábava s DJ,sála, vystúpenia, školy tanca, káva, prípitok.

   Vstupenky na 0917 451882 - u vedúcej súboru. 

    

   17.2.2018 - Ples volejbalistov - Dom kultúry v Liptovskom Hrádku - vystúpenie DFS Cindruška

   16.-18.2.2018 - víkendové sústredenie FS Majerán

   19.-23.2.2018 - JARNÉ PRÁZDNINY

    


 1. © 2013 OZ Cindruška