1. 23.9.2017 - čepčenie (Borová Sihoť)

   7.10.2017 - čepčenie Hotel Klárk Liptovský Mikuláš

   14.10.2017 - Dovalovo - "Mesiac úcty k starším" kultúrny dom, C3, C6, C8

   21.10.2017 - Pribylina - C5, C6, Majerán, C8

   5.12.2017 - V Hrádku na Mikuláša (CPŠ a C1) pred Domom kultúry a v kinosále

   9.12.2017 - vystúpenie na vianočnom večierku fy Eltek v Liptovskom Mikuláši

   9.12.2017 - Vianočné trhy v Liptovskom Hrádku (DFS Cindruška a FS Majerán)

   10.12.2017 - Vianočný jarmok na Námestí sv. Egídia, Poprad - hodinový  program DFS Cindruška a FS Majerán

   14.12.2017 - vianočný koncert ZUŠ hudobný a tanečný odbor

   21. a 22.12.2017 - BETLEHEMSKÁ HVIEZDA "Nesiem Vám novinu..."- vianočný koncert DFS Cindruška a FS Majerán v spolupráci so ZUŠ Lipt. Hrádok a Mestom Lipt. Hrádok 1. © 2013 OZ Cindruška