X

2% z dane pre Cindrušku

Vážení rodičia,

 

tento rok môžete 2% z dane venovať DFS Cindruška a FS Majerán prostredníctvom Komunitnej nadácie Liptov. Potrebné je ale naskenované, alebo prefotené vyhlásenie doručiť aj mne, aby sme vedeli v KNL, keďže je tam viac organizácií zdokladovať, ktoré peniažky sú pre nás. Môžete mi naskenované vyhlásenie poslať aj mailom. Originály je potrebné doručiť na Daňový úrad prípadne mi môžete hodiť do mojej schránky na Športovej 1738/9 - pri volejbalovej hale.

 

Požadované údaje
Komunitná nadácia Liptov
SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 37 902 245
právna forma: nadácia

 

Za podporu veľmi pekne ďakujeme. V prípade nejasností ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

 

Mgr. Elena Jurenová

  1. Vystúpenia šk. rok 2019/2020

   3.8.2019 - svadba Hrad Liptovský Hrádok

   7.8.-19.8.2019 - III. Medzinárodný folklórny festival Comitini Sicília (Taliansko) - FS Majerán

   23.-25.8.2019 - účasť na Dožinkových slávnostiach vo Varšave (Poľsko)- DFS Cindruška C5

   31.8.2019 - XVI. Detský folklórny festival Ploštín  - DFS Cindruška a FS Majerán s účasťou družobného súboru z Budapešti "DFS Furmička"

   7.9.2019 - čepčenie Borová Sihoť 

   7.9.2019 - čepčenie Demänovská dolina

    7.-8.9. XV. Hornoliptovský jarmok

   7.9. - DFS Cindruška C5 (Pltníci) a FS Majerán (Kolomijka)

   8.9. - DFS Cindruška (všetky skupiny) a FS Majerán (Podpoľanie celý blok)

   14.9.2019 - čepčenie KD L. Hrádok

   23.9.2019 o 17h - ČLENSKÁ SCHôDZA FZ CINDRUŠKA A MAJERÁN

   28.9.2019 - čepčenie KD L. Hrádok

   29.9.2019 - Poďakovanie za úrodu - skanzen Pribylina - C8 a FS Majerán

   5.10.2019 - čepčenie hotel Máj Liptovský Ján

   5.10.2019 - čepčenie U Urbana Liptovský Hrádok

   12.10.2019 - čepčenie Sokolovňa L. Hrádok

   18.10.2019 - Tatranský kamzík FS Majerán - DK Lipt. Hrádok

   24.10.2019 - Žilina (FS Majerán)

   25.10.2019 - stužková M. Slivoša Hotel Máj Liptovský Ján - FS Majerán

   26.10.2019 - čepčenie Tatralandia

   26.10.2019 - čepčenie Klar LM

   5.12.2019 - vítanie Mikuláša v Hrádku 

   10.12.2019 - vianočný koncert ZUŠ

   14.12.2019 - vianočné trhy v Hrádku

   15.12.2019 - Popod obuoki...FS Majeran vo vianočnom koncerte vo Važci

   16.-18.12. Betlehemská hviezda (generálka + 2 koncerty) - všetci členovia DFS Cindruška a FS Majerán

   20.12.2019 - vystúpenie na vianočnom posedení pre firmu SVI - DK Liptovský Hrádok

   28.a 29.1.2020 -hodinový program o Slovensku vo Varšave - C7, C8 a FS

   1.2.2020 - účast na Plese mesta LH a Plese volejbalistov

   8.2.2020 - Ples Matejky

   19.2.2020 - uvítanie do života nových malých občanov Liptovského Hrádku

    

   22.2.2020

   - Fašiangová veselica s Cindruškou a Majeránom

   21.3.2020 - čepčenie Hotel Máj Liptovský Ján

   9.-14.4.2020 - Kyjev Ukrajina - účasť na MFF a výročí družobného súboru - FS Majerán - preložené na rok 2021

   17.-19.4.2020 - víkendové sústredenie FS Majerán - Heľpa

   1.5.2020 - Čemer Maďarsko

   7.6.2020 - Otváranie studničiek vo Važci - akcia podporena FPU - preložená na 18.10.2020

   9. a 10. 6. 2020 - koncerty DFS Cindruška a FS Majerán

   20.6. čepčenie - Poprad

   22.-28.7.2020 - účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale v Sarajeve (Bosna a Hercegovina), výlet na Plitvické jazerá - C6, C7, C8

   17.-26.8.2020 - Parália (Grécko) - účasť na MFF - FS Majerán

    

    

    

    

    

    

    


 1. © 2013 OZ Cindruška