1. 2% pre Cindrušku v roku 2021

   Vážení rodičia,

    

   tento rok môžete 2% z dane venovať DFS Cindruška a FS Majerán prostredníctvom Komunitnej nadácie Liptov. Potrebné je ale naskenované, alebo prefotené vyhlásenie doručiť aj mne, aby sme vedeli v KNL, keďže je tam viac organizácií zdokladovať, ktoré peniažky sú pre nás. Môžete mi naskenované vyhlásenie poslať aj mailom. Originály je potrebné doručiť na Daňový úrad prípadne mi môžete hodiť do mojej schránky na Športovej 1738/9 - pri volejbalovej hale.

    

   Potvrdenie o zdanených príjomch za rok 2020

    

   Požadované údaje
   Komunitná nadácia Liptov
   SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok
   IČO: 37 902 245
   právna forma: nadácia

    

   Za podporu veľmi pekne ďakujeme. V prípade nejasností ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

    

   Mgr. Elena Jurenová


 1. © 2013 OZ Cindruška