1. 23.9.2017 - čepčenie (Borová Sihoť)

      7.10.2017 - čepčenie Klárk Liptovský Mikuláš

      14.10.2017 - Dovalovo - "Mesiac úcty k starším" kultúrny dom, C3, C5

      21.10.2017 - Pribylina - C6, Majerán, C8  1. © 2013 OZ Cindruška